Kontakt | Cenník služieb
 
Prihlásenie
  Najnovšie pohľadávky
(P=ponuka, D=dopyt)
• Ricardo Slovakia, s. r. o., Žilina
11.11.2013 ()
• PRVÁ NITRIANSKÁ REALITNÁ s.r.o., Nitra
11.11.2013 ()
• Centrum realít - Slovakia s.r.o., Trenčín
11.11.2013 ()
• 2T Reality, s.r.o., Žilina
11.11.2013 ()
• Eva Gálková-MFG, Dulov
11.11.2013 ()
• ZATOX International s. r. o., Bratislava
11.11.2013 ()
• Wavo Logistic, s.r.o., Bratislava
11.11.2013 ()
• VOD - ŠPED - TRANS - LOG. spol. s r.o., Detva
11.11.2013 ()
• JPM Logistic, s.r.o., Stráža
11.11.2013 ()
• Ing. Jozef Krivek – ATLANTIQUE, Žiar nad Hronom
11.11.2013 ()
• Holzhauer Slovakia, s.r.o., Senica
11.11.2013 ()
• Highway 66 s.r.o., Malacky
11.11.2013 ()
• Feritrans, s.r.o., Dubnica n/Váhom
11.11.2013 ()
• DUO šped, s.r.o., Bratislava
11.11.2013 ()
• Danka Dubná - EUROTRANS, Bánovce nad Bebravou
11.11.2013 ()

 
  Dôveryhodnosť stránky

Na dôveryhodnosti stránky neuberá skutočnosť, že záujemca o kúpu alebo predaj pohľadávok si môže zvoliť, či budú jeho identifikačné a kontaktné údaje verejne prístupné alebo budú utajené. Klienti burzy si za svojou ponukou alebo dopytom stoja v zmysle nižšie uvedeného postupu.


Pri ponuke pohľadávok prostredníctvom burzy je dôveryhodnosť ponuky pohľadávok zabezpečená postupom, ktorý musí každý záujemca o predaj pohľadávok prostredníctvom burzy dodržať. Pri ponuke pohľadávok musí záujemca o predaj pohľadávok:

- byť registrovaným užívateľom burzy,
- vyplniť kompletné identifikačné údaje o sebe,
- zadať svoje pohľadávky do ponuky burzy,
- zadané pohľadávky vytlačiť na tlačiarni a ich pravdivosť potvrdiť otlačkom firemnej pečiatky a podpisom štatutárneho zástupcu,
- stanovený poplatok za aktiváciu ponuky pohľadávok uhradiť z účtu záujemcu o predaj pohľadávok (veriteľa).

V prípade ponuky pohľadávok prostredníctvom zmluvy o sprostredkovaní predaja pohľadávok s prevádzkovateľom (typ 3), musí záujemca o predaj podpísať zmluvu o sprostredkovaní predaja pohľadávok.Pri dopyte po pohľadávkach musí záujemca o kúpu pohľadávok, ktorý sa rozhodol pre zverejnenie svojho dopytu po pohľadávkach absolvovať zhodnú procedúru, ako keď ide o ponuku pohľadávok. Musí teda:

- byť registrovaným užívateľom burzy,
- vyplniť kompletné identifikačné údaje o sebe,
- zadať konkrétne pohľadávky, ktoré má záujem kúpiť včítane kúpnej ceny,
- zadané dopyty po pohľadávkach vytlačiť na tlačiarni a ich pravdivosť potvrdiť otlačkom firemnej pečiatky a podpisom štatutárneho zástupcu,
- stanovený poplatok za aktiváciu dopytu po pohľadávkach uhradiť z účtu záujemcu o kúpu pohľadávok.

V prípade dopytu po pohľadávkach prostredníctvom zmluvy o sprostredkovaní kúpy pohľadávok s prevádzkovateľom (typ 3), musí záujemca o kúpu podpísať zmluvu o sprostredkovaní kúpy pohľadávok.

Login
Heslo
Registrácia nového užívateľa
Neprihlásení (neregistrovaní) užívatelia majú prístup do všetkých častí systému.
V sekcii Burza pohľadávok im však nebude umožnený prístup ku kontaktným údajom záujemcu o kúpu alebo predaj pohľadávok. Taktiež nemôžu zadať svoje dopyty alebo ponuky pohľadávok do ponuky burzy.
(vzor zobrazenia)

Prihlásení (registrovaní) užívatelia môžu využívať všetky možnosti burzy pohľadávok.
(vzor zobrazenia)

Registrácia v burze pohľadávok je bezplatná.
Chcete byť pravidelne informovaní o aktuálnom dianí na burze?
Zadajte Váš e-mail, prosím:
Celkový počet prístupov od 10.5. 2000:
6466115 návštev slovKREDIT.sk

© slovKREDIT.sk 2001-2009. Všetky práva vyhradené
Hosted by :yegon. webmaster: web@slovKREDIT.sk