Kontakt | Cenník služieb
 
Prihlásenie
  Najnovšie pohľadávky
(P=ponuka, D=dopyt)
• Ricardo Slovakia, s. r. o., Žilina
11.11.2013 ()
• PRVÁ NITRIANSKÁ REALITNÁ s.r.o., Nitra
11.11.2013 ()
• Centrum realít - Slovakia s.r.o., Trenčín
11.11.2013 ()
• 2T Reality, s.r.o., Žilina
11.11.2013 ()
• Eva Gálková-MFG, Dulov
11.11.2013 ()
• ZATOX International s. r. o., Bratislava
11.11.2013 ()
• Wavo Logistic, s.r.o., Bratislava
11.11.2013 ()
• VOD - ŠPED - TRANS - LOG. spol. s r.o., Detva
11.11.2013 ()
• JPM Logistic, s.r.o., Stráža
11.11.2013 ()
• Ing. Jozef Krivek – ATLANTIQUE, Žiar nad Hronom
11.11.2013 ()
• Holzhauer Slovakia, s.r.o., Senica
11.11.2013 ()
• Highway 66 s.r.o., Malacky
11.11.2013 ()
• Feritrans, s.r.o., Dubnica n/Váhom
11.11.2013 ()
• DUO šped, s.r.o., Bratislava
11.11.2013 ()
• Danka Dubná - EUROTRANS, Bánovce nad Bebravou
11.11.2013 ()

 
  Predstavenie burzy


A) Vymedzenie základných pojmov
B) Poslanie burzy pohľadávok
C) Čo burza ponúka záujemcom o predaj pohľadávok
D) Čo burza ponúka záujemcom o kúpu pohľadávok
E) História burzy pohľadávok
F) Návod na obsluhuA) Vymedzenie základných pojmov

Záujemca o predaj – veriteľ (postupca), ktorý má záujem predať (odplatne postúpiť) svoje pohľadávky či už ich konkrétnou ponukou v burze alebo prezeraním a reagovaním na dopyty záujemcov o kúpu.

Záujemca o kúpu – záujemca (postupník), ktorý má záujem kúpiť (odplatne nadobudnúť) pohľadávky či už konkrétnym dopytom po pohľadávkach v burze alebo prezeraním a reagovaním na ponuky záujemcov o predaj.

Odplatné postúpenie pohľadávok - predaj pohľadávky postupcom postupníkovi. Postupca je predávajúcim a postupník je kupujúcim.

Odplatné nadobudnutie pohľadávok - kúpa pohľadávky postupníkom od postupcu.

Burza – obecný pojem. Z dôvodu stručnosti ju budeme používať ako skrátený názov Prvej slovenskej internetovej burzy pohľadávok na www.slovkredit.sk

Prevádzkovateľ burzy: Union Kredit, spol. s r.o.,
IČO: 36 529 435


návrat nahor

B) Poslanie burzy pohľadávok

Poslaním burzy je poskytnúť priestor pre záujemcov, ktorí majú záujem riešiť svoje neuhradené pohľadávky a záväzky rýchlo, finančne nenáročne, nenásilne a nedeštruktívne.

Doporučenie autorov a prevádzkovateľa
Je samozrejme výsostne vecou terajšieho alebo budúceho klienta burzy, za akým účelom nakupuje pohľadávky, alebo ako míňa získané finančné prostriedky z predaja pohľadávok.
Doporučujeme však využívať aj možnosť vzájomného zápočtu pohľadávok. Najmä firmy, ktorých životnosť sa už blíži ku koncu, alebo už z rôznych dôvodov nemáte záujem s nimi spolupracovať a máte voči nim záväzky, je potrebné ich uhradiť.
Ak nakúpite proti týmto firmám pohľadávky za cenu nižšiu, ako je ich nominálna hodnota – môžete formou zápočtu pohľadávok uhradiť svoje záväzky.
Ak už do tejto firmy nastúpi likvidátor alebo konkurzný správca, ten Vám túto možnosť nedá a budete musieť uhradiť celú dlžnú sumu včítane príslušenstva.

návrat nahor

C) Čo burza ponúka záujemcom o predaj pohľadávok

Typ 1 - zadaním ponuky svojich pohľadávok, pri ktorých budú uvedené priame kontaktné údaje na záujemcu o predaj pohľadávok. To znamená, že záujemca o kúpu kontaktuje priamo záujemcu o predaj bez účasti tretích osôb.
Cena za túto formu ponuky pohľadávok je 10,- EUR za pohľadávku. Prevádzkovateľ v tomto prípade požaduje realizovať úhradu pred aktiváciou ponuky pohľadávok v burze.

Typ 2 - zadaním ponuky svojich pohľadávok, pri ktorých nebudú zverejnené kontaktné údaje na záujemcu o predaj konkrétnych pohľadávok. V tomto prípade záujemca o kúpu pohľadávok pošle v burze svoju požiadavku formou odkazu na konto záujemcu o predaj. Je na ňom, či zareaguje na požiadavku záujemcu o kúpu a teda vystúpi z anonymity alebo nie.
Ak záujemca o predaj zareaguje na ponuku od záujemcu o kúpu, v ďalšom priebehu už ide o priamy kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim, bez účasti tretích osôb.
Cena za túto formu ponuky pohľadávok je 12,- EUR za pohľadávku. Prevádzkovateľ požaduje realizovať úhradu pred aktiváciou ponuky pohľadávok v burze.

Typ 3 - riešenie na základe individuálnych požiadaviek záujemcov o speňaženie pohľadávok


Záujemca o predaj pohľadávok má aj možnosť prezerať dopyty po pohľadávkach aktívnych účastníkov v burze a kontaktovať ich so svojou ponukou. Tento spôsob riešenia predaja pohľadávok je bezplatný.

návrat nahor

D) Čo burza ponúka záujemcom o kúpu pohľadávok

Typ 1 - zadaním dopytu po konkrétnych pohľadávkach, pri ktorých budú uvedené priame kontaktné údaje na záujemcu o kúpu pohľadávok. To znamená, že záujemca o predaj kontaktuje priamo záujemcu o kúpu bez účasti tretích osôb.
Cena za túto formu dopytu po pohľadávkach je 10,- EUR za dopyt. Prevádzkovateľ v tomto prípade požaduje realizovať úhradu pred aktiváciou dopytu po pohľadávkach v burze.

Typ 2 - zadaním dopytu po pohľadávkach, pri ktorých nebudú zverejnené kontaktné údaje na záujemcu o kúpu konkrétnych pohľadávok. V tomto prípade záujemca o predaj pohľadávok pošle v burze svoju požiadavku formou odkazu na konto záujemcu o kúpu. Je na ňom, či zareaguje na požiadavku záujemcu o predaj a teda vystúpi z anonymity alebo nie.
Ak záujemca o kúpu zareaguje na ponuku od záujemcu o predaj, v ďalšom priebehu už ide o priamy kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim, bez účasti tretích osôb.
Cena za túto formu dopytu po pohľadávkach je 12,- EUR za dopyt 1 pohľadávky. Prevádzkovateľ požaduje realizovať úhradu pred aktiváciou dopytu pohľadávok v burze.

Typ 3 - riešenie na základe individuálnych požiadaviek záujemcov o speňaženie pohľadávok


Záujemca o kúpu pohľadávok má aj možnosť prezerať ponuky pohľadávok aktívnych účastníkov v burze a kontaktovať ich so svojím dopytom. Tento spôsob riešenia kúpy pohľadávok je bezplatný.

návrat nahor

E) História burzy pohľadávok

Predchádzajúca koncepcia riešenia platná od 1. 8.2001 do 17.2.2003

- ponuka pohľadávok k odplatnému postúpeniu prostredníctvom burzy pohľadávok bola spoplatňovaná,
- veriteľ vystupoval v ponuke svojich pohľadávok priamo so všetkými svojimi identifikačnými údajmi ako aj s kompetentnou osobou k rokovaniu za veriteľa,
- plný prístup na úrovni registrovaného užívateľa bol spoplatňovaný a iba registrovaný užívateľ mohol na stránke čerpať kompletné údaje o pohľadávkach, potrebné pre zobchodovanie,
- celá koncepcia burzy bola zameraná na kúpu a predaj pohľadávok za účelom následného zápočtu pohľadávok.

Nová koncepcia riešenia platná od 1.1.2003:

- ponuka pohľadávok na odplatné postúpenie zostáva spoplatňovaná aj naďalej,
- ponuka burzy je rozšírena aj o dopyt po pohľadávkach, ktorý je taktiež spoplatňovaný
- registrácia užívateľov burzy (prístup ku všetkým údajom burzy) je na rozdiel od predchádzajúceho riešenia bezplatná.

Účelom bezplatného prístupu každého návštevníka burzy, ku všetkým údajom burzy, je zrýchlenie realizácie ponuky a dopytu po pohľadávkach. Kto má záujem o kúpu alebo predaj pohľadávok, ktoré sú v ponuke burzy, má prístup ku všetkým údajom (samozrejme - v rozsahu, podľa želania nášho klienta) potrebným na zobchodovanie pohľadávok bezplatne.

návrat nahor

F) Návod na využívanie burzy

Po technickej stránke sme sa snažili vytvoriť maximálne jednoduchý dialógový systém práce s burzou, ktorý by nemal robiť problémy žiadnemu z užívateľov.
V prípade, že sa nám to v niektorých častiach úplne nepodarilo, ospravedlňujeme sa a uvítame každú pripomienku z Vašej strany, ktorá napomôže k zefektívneniu systému práce s burzou.

Po právnej a daňovej stránke je obchod s pohľadávkami, prípadne realizácia vzájomného zápočtu pohľadávok už komplikovanejšia.

Doporučujeme si naštudovať sekciu Právny a daňový servis. V tejto sekcii poprední odborníci - JUDr. Gabriel Laktiš a Ing. František Várady - rozobrali problematiku právneho a daňového poradenstva pri postúpení ako aj pri zápočte pohľadávok.

Veríme, že táto časť prispeje k zorientovaniu našich klientov pri riešení svojich problémov s neuhradenými pohľadávkami a záväzkami.

návrat nahor
Login
Heslo
Registrácia nového užívateľa
Neprihlásení (neregistrovaní) užívatelia majú prístup do všetkých častí systému.
V sekcii Burza pohľadávok im však nebude umožnený prístup ku kontaktným údajom záujemcu o kúpu alebo predaj pohľadávok. Taktiež nemôžu zadať svoje dopyty alebo ponuky pohľadávok do ponuky burzy.
(vzor zobrazenia)

Prihlásení (registrovaní) užívatelia môžu využívať všetky možnosti burzy pohľadávok.
(vzor zobrazenia)

Registrácia v burze pohľadávok je bezplatná.
Chcete byť pravidelne informovaní o aktuálnom dianí na burze?
Zadajte Váš e-mail, prosím:
Celkový počet prístupov od 10.5. 2000:
6465904 návštev slovKREDIT.sk

© slovKREDIT.sk 2001-2009. Všetky práva vyhradené
Hosted by :yegon. webmaster: web@slovKREDIT.sk